BẢNG GIÁ CHỈ DÀNH CHO THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
pricing
Các lựa chọn
** Nếu sử dụng dịch vụ dưới một năm, chúng tôi xin phép tính phí khởi tạo 3,000,000 VND
Dự kiến số lượng nhân viên
** Liên hệ với chúng tôi nếu số lượng nhân viên của bạn nhiều hơn 100 người
10
Min 10
Max 100
App dành cho Khách hàng (iOS / Android)
199,000VND
/ tháng / 10 người trả theo năm
*279,000VND/tháng/10 người

*Đăng kí dưới tài khoản Beesight Soft

  • Thông tin cá nhân khách hàng
  • Lịch sử hoạt động và mua hàng
  • Danh sách các danh mục sản phẩm
  • Tin tức và sự kiện
  • Chương trình khách hàng thân thiết
Dự kiến số lượng khách hàng
** Liên hệ với chúng tôi nếu số lượng khách hàng dự kiến nhiều hơn 500 người
10
Min 10
Max 500
App dành cho Nhân viên bán hàng (iOS / Android)
99,000VND
/ tháng / 10 người trả theo năm
*249,000VND/tháng/10 người

*Đăng kí dưới tài khoản Beesight Soft

  • Quản lý cụ thể từng khách hàng
  • Tích hợp lịch và kế hoạch làm việc
  • Danh sách sản phẩm/hàng bán
  • Báo cáo doanh số và đơn hàng đã bán
  • Thông báo nhắc nhở cho nhân viên
Lựa chọn của bạn
(VND)
Tháng