ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
privacy-policy

Bằng việc đăng ký sử dụng dịch vụ CXI của Công ty TNHH Beesight Soft (gọi tắt là ‘Beesight Soft’), bạn được hiểu là đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây (gọi tắt là ‘điều khoản dịch vụ’). Các tính năng hoặc ứng dụng mà CXI đem lại cũng được tính trong điều khoản dịch vụ này. Bạn có thể xem bản điều khoản dịch vụ mới nhất bất kỳ lúc nào tại đây. Beesight Soft có quyền hạn thay đổi điều khoản dịch vụ bằng cách cập nhật thông tin tại trang web của dịch vụ CXI. Chúng tôi đề xuất bạn nên kiểm tra và quay lại đây để đọc các điều khoản dịch vụ để biết được có những cập nhật nào mới và có khả năng ảnh hưởng tới bạn. Bạn cần đọc và đồng ý với toàn bộ điều khoản dịch vụ dưới đây trước khi sử dụng dịch vụ CXI của Beesight Soft.

1. CÁC ĐỊNH NGHĨA QUAN TRỌNG

  • Dịch vụ

Đề cập đến những phần mềm bán hàng, website, ứng dụng di động, các gói thiết kế,.. trên nền tảng công nghệ CXI được đưa ra trên website www.cxidigital.com và được Beesight Soft mở ra để cho phép người dùng sử dụng.

  • Tính năng

Các tính năng hiện có và đang được cung cấp trên hệ thống CXI

  • Chủ tài khoản

Người đăng ký ban đầu; hoặc người giữ tài khoản quản trị; hoặc người truy cập vào các phần mềm và ứng dụng bằng tài khoản quản trị.

  • Dữ liệu khách hàng

Bao gồm hình ảnh, nội dung, báo cáo và các liên kết website (links) được khách hàng đăng tải dưới dạng điện tử và lưu trữ trên hệ thống, giới hạn truy cập bằng tài khoản do chủ tài khoản thiết lập. 

  • Thông tin bảo mật

Được hiểu như là tất cả những thông tin người dùng của CXI bao gồm thiết kế, nội dung mà khách hàng cập nhật và tất cả dữ liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như các thông tin bảo mật khác; tất cả đều được bảo hộ và bảo mật.

  • Bên thứ ba

Được hiểu là những người đồng ý với thỏa thuận đối tác của CXI bao gồm các đối tác kinh doanh hỗ trợ CXI giới thiệu sản phẩm đến với khách hàng và các nhà cung cấp dịch vụ mở rộng của Beesight Soft

  • Khu vực chung  

Trang chủ www.cxidigital.com; màn hình đăng nhập; footer các trang, khu vực logo các trang trên giao diện web và ứng dụng CXI trên điện thoại.

  • Khu vực riêng

Bao gồm các trang màn hình bán hàng, phần nội dung các trang quản lý đăng tải bởi khách hàng, dữ liệu và các báo cáo kinh doanh.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho Dịch vụ phần mềm quản lý cửa hàng, Website bán hàng và Ứng dụng di động CXI, phiên bản chính thức chạy trên máy chủ của Beesight Soft dưới tên miền chính thức www.cxidigital.com và ứng dụng CXI. Beesight duy trì trang thông tin điện tử www.cxidigital.com và các tên miền phụ như một dịch vụ cung cấp cho khách hàng nhưng không giới hạn là các cá nhân, tổ chức sử dụng. Khi sử dụng Website này và bất kỳ dịch vụ nào tại đây có nghĩa là Bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản Điều khoản sử dụng này. Ngoài ra khi sử dụng các dịch vụ cụ thể của Beesight Soft, Bạn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho dịch vụ đó theo từng thời điểm. Beesight Soft có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này, Bạn có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại www.cxidigital.com. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ có nghĩa là Bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Bạn đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản, dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận sử dụng dịch vụ của Beesight Soft.

3. SỬ DỤNG HỢP PHÁP

Bạn phải nhận thức và chấp nhận rằng Bạn có trách nhiệm sử dụng dịch vụ vào công việc kinh doanh phù hợp với pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục Việt Nam. Bạn không được sử dụng dịch vụ để tuyên truyền nội dung đồi trụy, chống phá nhà nước, phát tán thư rác và / hoặc các thông tin không mong muốn đến những tổ chức và cá nhân khác trong hệ thống dưới mọi hình thức.

4. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Website www.cxidigital.com, ứng dụng CXI  thuộc bản quyền của Công ty TNHH Beesight Soft

Tất cả nội dung tại Website thuộc sở hữu của Beesight Soft. Beesight Soft cho phép Bạn xem, tải về và in Nội dung khi (i) Sử dụng cho mục đích cá nhân, không cho mục đích thương mại; (ii) Không chỉnh sửa Nội dung. (iii) Trích dẫn nguồn từ Website theo đúng quy định. Ngoại trừ việc cho phép như trên, Bạn không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Beesight Soft. Để yêu cầu sử dụng Nội dung, Bạn có thể liên hệ theo địa chỉ: info@beesightsoft.com. Nếu được chấp thuận, Bạn phải bảo đảm là việc sử dụng Nội dung Website của Bạn không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác và phải ghi rõ nguồn từ www.cxidigital.com 

5. BẢO MẬT THÔNG TIN

Bạn phải có trách nhiệm lưu giữ thông tin truy cập vào dịch vụ CXI để tránh trường hợp tài khoản bị đánh cắp và/ hoặc bị lạm dụng với mục đích không an toàn cho cả Bạn và Beesight Soft. Beesight Soft không chịu trách nhiệm đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba vào các dịch vụ CXI mà Bạn đang sử dụng do sự bất cẩn của Bạn. Beesight Soft khuyến cáo Bạn đổi mật khẩu sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng. Ngoài ra, Beesight Soft cam kết giữ kín mọi thông tin của Bạn khi sử dụng các ứng dụng và dịch vụ trên Website của Beesight Soft và không tiết lộ cho bên thứ ba. Beesight Soft chỉ thay đổi thông tin của Bạn trên Phần mềm, Website và Ứng dụng CXI khi có sự đồng ý hoặc yêu cầu của Bạn.

6. XỬ LÝ SỰ CỐ

Bạn có trách nhiệm thông báo ngay cho Beesight Soft khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với Beesight Soft để khắc phục sớm nhất cho Bạn. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Bạn có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan để giải quyết. Bạn hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, Beesight Soft luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên  Beesight Soft sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu của Bạn.

7. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Beesight Soft sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, Website, Ứng dụng CXI; trang thiết bị và dữ liệu của Bạn hoặc dữ liệu khách hàng của Bạn vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của Beesight Soft .

Như một điều kiện khi sử dụng các Dịch vụ CXI, Bạn đồng ý rằng Beesight Soft, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của  Beesight Soft sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thứ ba về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh; thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp.

Beesight Soft sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thông tin của các website của Bên thứ ba có liên kết với Website www.cxidigital.com. Ngoài ra, Bạn cũng hiểu rằng Beesight Soft không có trách nhiệm và thẩm quyền xác nhận, chứng nhận thông tin và chất lượng dịch vụ, sản phẩm hay bồi thường các thiệt hại liên quan đến việc Bạn sử dụng dịch vụ, sản phẩm được quảng cáo trên website đó. Beesight Soft khuyến nghị Bạn tìm hiểu đối tác kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn. Beesight Soft không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Bạn sau khi sử dụng dịch vụ.

8. ĐẢM BẢO CUNG CẤP DỊCH VỤ

Phần mềm quản lý, Website, các Ứng dụng và Tính năng được cung cấp trên cơ sở “có thể thực hiện được”. Beesight Soft không bảo đảm rằng Website hoặc Dịch vụ sẽ luôn sẵn sàng, có thể sử dụng, không bị gián đoạn, đúng thời gian, không có lỗi. Tuy nhiên Beesight Soft và các nhân viên của Beesight Soft cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và khả năng có thể để đảm bảo các dịch vụ luôn được sẵn sàng với chất lượng tốt nhất.

Bạn cần lưu ý rằng Dịch vụ CXI là dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet và có thể bị mất điện hoặc gián đoạn, bị bên ngoài tấn công và xảy ra chậm trễ. Trong những trường hợp như vậy, đối với những điều khoản này, Beesight Soft cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống.

9. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bạn có thể truy cập và tra cứu hướng dẫn tại trang Hướng dẫn sử dụng. Beesight Soft có thể sẽ không cung cấp cho Bạn bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào dưới dạng văn bản in ấn nhưng sẽ gửi kèm với email xác nhận dịch vụ cùng tài khoản và các quy tắc của CXI.

10. SỬ DỤNG KHU VỰC CHUNG

Bạn hiểu và chấp nhận rằng Beesight Soft có quyền quản lý, khai thác và sử dụng Khu vực chung trên Website theo quyết định và xem xét duy nhất của Beesight Soft, mọi yêu cầu của Bạn về sử dụng Khu vực chung trên Website cho mục đích riêng của Bạn có thể được tính phí ngoài phí dịch vụ qui định trong Hợp đồng.

11. SỬ DỤNG KHU VỰC RIÊNG

Bạn có toàn quyền sử dụng Khu vực riêng được bảo vệ bằng mật khẩu cho các hoạt động của mình. Beesight Soft không can thiệp và không chịu trách nhiệm về các thao tác của Bạn tác động lên dữ liệu và thông tin trên Khu vực riêng. Mọi yêu cầu phát sinh trong việc sử dụng Khu vực riêng không nằm trong cam kết ban đầu có thể được tính phí ngoài phí dịch vụ qui định trong Hợp đồng.

12. TRUY CẬP KHU VỰC RIÊNG

Bạn hiểu và chấp nhận rằng Beesight Soft có quyền truy cập khu vực riêng của Bạn khi (i) được Bạn đồng ý nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng, xử lý sự cố (ii) Bạn yêu cầu (iii) trong tình huống khẩn cấp, nhằm ngăn chặn xâm nhập trái phép hoặc tấn công phá hoại từ bên ngoài.

Bạn hiểu và chấp nhận rằng Bạn không có quyền yêu cầu truy cập khu vực riêng của Beesight Soft, khu vực quản trị Dịch vụ, Hệ thống và Quản trị website.

13. THÔNG TIN LIÊN LẠC

Beesight Soft khuyến khích Bạn liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ khách hàng CXI qua tổng đài hỗ trợ (+84) 908 558 815 từ 8 giờ 30 sáng đến 18 giờ mỗi ngày khi có nhu cầu hỗ trợ.

Bạn có thể dùng công cụ ở mục Liên hệ để gửi các yêu cầu cụ thể trong trường hợp các kênh liên hệ qua tổng đài hoặc điện thoại không khả dụng.

Thông tin Tài khoản quản trị sau khi đăng ký thành công Cửa hàng, các thông báo tự động từ hệ thống CXI, xác nhận thay đổi mật khẩu, quên mật khẩu được gửi đến Bạn từ email technique@beesightsoft.com. Mọi thông báo tự động từ các nguồn khác đều không đáng tin cậy, trong trường hợp Bạn nhận được email không đến từ nguồn trên, Beesight Soft khuyến nghị Bạn liên hệ ngay với Trung tâm hỗ trợ khách hàng để được hỗ trợ.

Beesight Soft khuyến cáo Bạn chỉ gửi thông tin Dữ liệu cửa hàng nhằm mục đích hỗ trợ, triển khai vào email support@beesightsoft.com. Beesight Soft không đảm bảo Dữ liệu cửa hàng của Bạn được bảo mật nếu Bạn gửi vào email khác email nêu trong Điều khoản sử dụng này hoặc email cá nhân của Nhân viên, CTV, Đại lý của Beesight Soft.

14. THƯƠNG HIỆU

Thương hiệu CXI, Logo CXI… đã được đăng ký độc quyền nhãn hiệu của Beesight Soft tại Việt Nam. Beesight Soft có quyền hợp pháp bổ sung, điều chỉnh danh mục các thương hiệu, nhãn hiệu này tùy từng thời điểm. Bạn không được đăng ký dù là cố ý hay vô ý bất kỳ nhãn hiệu hoặc logo nào tương tự có thể gây hiểu lầm hoặc trùng lặp với những nhãn hiệu và logo đã được đăng ký độc quyền. Bạn phải tuân thủ tất cả tiêu chuẩn đề ra của thương hiệu CXI, logo CXI và phải sử dụng theo đúng quy định của Beesight Soft.

15. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ thì quy định nào mới nhất sẽ có hiệu lực.

16. ỨNG DỤNG CXI

Nếu Bạn đã tải về Phần mềm và Ứng dụng CXI từ App Store hoặc Google Play, các điều khoản sau đây sẽ được bổ sung và có hiệu lực:

Điều khoản này là thỏa thuận giữa Bạn và Beesight Soft, và không phải với Apple hay Google. Beesight Soft (không phải Apple hay Google) có trách nhiệm về Ứng dụng CXI. Bạn hiểu và chấp nhận rằng Apple hay Google không có nghĩa vụ phải cung cấp các dịch vụ bảo dưỡng, hỗ trợ Bạn trong sử dụng Ứng dụng CXI;

Khi sử dụng Ứng dụng CXI, Bạn hiểu và chấp nhận nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của Bạn: (1) Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại, (2) Lấy vị trí hiện tại của Bạn, (3) Ghi dữ liệu của Ứng dụng CXI lên thẻ nhớ, (4) Truy cập vào Internet từ thiết bị của Bạn. Tất cả các truy cập này chỉ được chúng tôi thực hiện khi có sự đồng ý của Bạn. Bạn hiểu và chấp nhận rằng, khi Bạn đã cấp quyền cho chúng tôi, Bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với việc truy cập này;

Ứng dụng CXI được cài đặt trên thiết bị của Bạn có chế độ hoạt động ngay cả khi thiết bị của Bạn ở trong tình trạng mất kết nối Internet; Beesight Soft không đảm bảo dữ liệu Bạn đang xem trên Ứng dụng là dữ liệu mới nhất của hệ thống do đó Bạn cần phải hiểu và đảm bảo rằng thiết bị ở trong tình trạng kết nối mạng khi Bạn cần truy cập dữ liệu kinh doanh mới nhất;

Bạn hiểu và chấp nhận rằng Bạn phải có trách nhiệm bảo quản thiết bị và / hoặc các thiết bị có cài đặt Ứng dụng CXI trong tầm kiểm soát và an toàn; Beesight Soft không chịu trách nhiệm khi dữ liệu kinh doanh của Bạn bị đánh cắp hoặc lợi dụng do sự bất cẩn của Bạn;

Bạn phải tuân thủ các điều khoản của App Store và Google Play của về dịch vụ, bao gồm cả các quy tắc sử dụng.

17. DỊCH VỤ LIÊN KẾT CỦA BÊN THỨ BA

Dịch vụ liên kết là các dịch vụ gia tăng, có tính phí hoặc không có tính phí dịch vụ bởi Beesight Soft và Bên thứ ba, được Beesight Soft và Bên thứ ba hợp tác để cung cấp cho người dùng của phần mềm CXI.

Bạn hiểu và chấp nhận rằng việc Bạn sử dụng Dịch vụ liên kết của Bên thứ ba nằm ngoài những thỏa thuận giữa Bạn và Beesight Soft được quy định trong hợp đồng cung cấp Dịch vụ phần mềm quản lý CXI; và Bạn sẽ tự chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ liên kết do các Bên thứ ba cung cấp.

Khi sử dụng Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba, Bạn hiểu và đồng ý các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết và đồng ý chia sẻ các thông tin và dữ liệu cần thiết để sử dụng Dịch vụ liên kết. Beesight Soft chỉ chia sẻ các thông tin và dữ liệu đã được Bạn đồng ý chia sẻ và cần thiết để Bên thứ ba có thể cung cấp Dịch vụ liên kết. Bạn có thể tham khảo thêm trong điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba về các thông tin và dữ liệu được chia sẻ khi sử dụng Dịch vụ liên kết.