VỀ CHÚNG TÔI

CXI – một giải pháp phần mềm tối ưu được phát triển nhằm giúp các doanh nghiệp tạo dựng một hệ thống vận hành linh hoạt từ Online đến Offline. Mục đích cuối cùng của nền tảng là tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao trải nghiệm khách hàng và góp phần khẳng định thương hiệu trên thị trường.

CXI đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong ba lĩnh vực chính: Dịch vụ tiêu dùng (F&B, bán lẻ, spa), Sự kiện và Quản lý chăm sóc khách hàng.

Sản phẩm chính của CXI bao gồm: website, ứng dụng di động và phần mềm quản lý kết nối.

Dùng thử miễn phí
*Trải nghiệm miễn phí trong 14 ngày
intro