BẢNG GIÁ CHỈ DÀNH CHO THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

pricing
100
Min 100
Max 10,000
 
Các Gói dành cho sự kiện
Phí trả mỗi vé
Thông tin sự kiện
Danh sách các sự kiện
Lịch trình cho sự kiện Cơ Bản Nâng Cao
Mã QR, mã vạch
Hạng vé
Sơ đồ rạp/quầy trong sự kiện
Danh sách khách mời
Danh sách nhà tài trợ/td>  
Đăng kí nhóm  
Mẫu đăng kí linh hoạt theo nhu cầu nhà tổ chức  

*Các giá trên không bao gồm phí tích hợp cho dịch vụ bên thứ ba

Lựa chọn của bạn
(VND)
Tháng